ติดต่อเรา

ข้อมูลพนักงาน

ชื่อ : คุณชารีรัตน์ ราชคม (คุณปูเป้)
เบอร์ : 095-787-9665
ตำแหน่ง : Director
อีเมลล์ :chareerat@lhproperty.com

ข้อมูลพนักงาน

ชื่อ : คุณบุญชัย คงตัน (คุณชัย)
เบอร์ : 083-798-2653
อีเมลล์ : boonchai@lhproperty.com


 
 

ข้อมูลพนักงาน

ชื่อ : คุณเทอดชัย นบธีราสุภาพ

        (คุณชัช)

เบอร์ : 088-842-8849
อีเมลล์ : terdchai@lhproperty.com
 

ข้อมูลพนักงาน


ชื่อ : คุณวิจิตรา ผาลา (คุณฟ้าใหม่) 
เบอร์ :088-498-8914
อีเมลล์ : wijittra.fahmai@gmail.com

 

ข้อมูลพนักงาน


ชื่อ : คุณสรรชัย   บุญจันเจือ (คุณสัน)
เบอร์ :081-161-6635
อีเมลล์ : 

 

ข้อมูลพนักงาน


ชื่อ : คุณศักดิ์ชัย  ทองศรี (คุณติ๊ก)
เบอร์ :061-734-5888
อีเมลล์ : 

กรุณาใส่ตัวหนังสือที่แสดงอยู่บนรูปข้างล่าง. ตัวอักษรจะเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็ก และตัวเลข 1 ถึง 9

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ไทยโบรคเกอร์ จำกัด

84/158 หมู่ 12 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

+669-2794-7887

+669-2794-7887

info@lhproperty.com