ข่าวสาร/กิจกรรม


 

ไทยติดอันดับ 26 ของโลก ประเทศที่สะดวกในการทำธุรกิจ ชี้ ดีขึ้น 20 อันดับจากในปี 2017 เป็นอันดับที่ 46

ธนาคารโลกจัดอันดับความสะดวกในการทำธุรกิจหรือ หรือ Doing Business ปี 2018 ไทยเป็น 1 ใน 10 ประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น จากอันดับที่ 46 ในปี 2017 เป็นอันดับที่ 26 ในปี 2018 จาก 190 ประเทศ โดยปรับขึ้น 20 อันดับ ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ไทยมีการพัฒนาที่ดีที่สุด และเป็นอันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ซึ่งอยู่ที่อันที่ 2 และมาเลเซียอันดับที่ 24

โดยไทยได้รับการปรับอันดับขึ้นสูง เนื่องจากมีการพัฒนาที่โดดเด่น ซึ่งพิจารณาจาก 10 หลักเกณฑ์ความยากง่ายการทำธุรกิจ ตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจ การชำระภาษี, การจดทะเบียนทรัพย์สิน, การอนุญาตก่อสร้าง, การได้รับสินเชื่อ, การคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อย และการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ และการแก้ไขปัญหาการล้มละลาย


ที่มา : MTHAI NEWS

Tag คำค้นหา
|